SLÁVNOSTI ZBOROVÉHO SPEVU 2022

SLÁVNOSTI ZBOROVÉHO SPEVU 2022

Krajská hvezdáreň a Zemplínske kultúrne centrum Michalovce – kultúrne zariadenie KSK

a Rímskokatolícka farnosť sv. Vavrinca Sobrance pre Vás pripravili

27. ročník regionálnej prehliadky cirkevných speváckych zborov

SLÁVNOSTI ZBOROVÉHO SPEVU 2022

Prehliadka sa uskutoční :

4. decembra 2022 / nedeľa / o 14:00 hod.

V Rímskokatolíckom kostole sv. Vavrinca v Sobranciach .

V prílohe Vám zasielame propozície súťaže a záväznú prihlášku, ktorú žiadame zaslať spolu s aktuálnou charakteristikou zboru, na hore uvedenú adresu , resp. na e-mailovú adresu : vladimir.krecula@zosmi.sk najneskôr do 17. 11. 2022.

 • Typ :

  podujatie
 • Miesto :

  Sobrance - 4.12.2022
 • Termín od :

  23.11.2022
 • Termín do :

  17.12.2022