SLOVOM a OBRAZOM

SLOVOM a OBRAZOM

Centrum kultúry Košického kraja, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja, je organizátorom súťaže talentov Košického kraja v oblasti vizuálneho umenia a literárnej tvorby pod názvom SLOVOM a OBRAZOM.

Súťaž je rozdelená do dvoch kategórii Poézia – určená pre stredoškolákov a vysokoškolákov od 15 do 25 rokov, dospelí nad 25 rokov a Vizuálna tvorba – fotografia – ilustrácia k poézií, výtvarné dielo – ilustrácia k poézii. Účasť autorov vo vizuálnej tvorbe je podmienená dolnou vekovou hranicou 15 rokov, horná je bez obmedzení. Súťažiaci pre literárnu tvorbu a vizuálnu tvorbu sa prihlasujú elektronicky, vyplnením formulára na stránke Centra kultúry Košického kraja. Uzávierka súťaže literárnej tvorby je 15.5.2022. Súťažné práce bude hodnotiť odborná porota. Najúspešnejšie básnické diela, ktoré navrhla porota na ocenenie, budú zverejnené na web stránke organizátora do 9.6.2022, kde k nim fotografi a výtvarníci budú môcť priradiť svoje ilustrácie najneskôr do 9.9.2022. 

 

Po vyhodnotení druhej časti súťaže Vizuálna tvorba :

 • a / vydá organizátor ocenenú TOP poéziu s ocenenými TOP ilustráciami v zborníku
 • b / odprezentuje diela elektronicky v online priestore
 • c / odprezentuje literárne aj vizuálne diela v tlačenej forme, z ktorých organizátor pripraví putovnú výstavu v rámci Košického kraja
 •  Autori, ktorí sa do súťaže zapoja, budú pozvaní na záverečné vyhodnotenie a slávnostné odovzdávanie cien. 

 

Propozície si môžete prečítať tu:
https://www.ckkk.sk/wp-content/uploads/Propozicie-SLOVOM-a-OBRAZOM-1.pdf 

Link na elektronické prihlásenie sa do súťaže:
https://airtable.com/shr0qgDqUrHdcAABg 

 • Typ :

  podujatie
 • Miesto :

  ZKCaH
 • Termín od :

  28.02.2022
 • Termín do :

  20.09.2022