Abilympiáda 2021 - seminár BEZ BARIER

Abilympiáda je súťažnou prehliadkou pracovných schopností a zručností zdravotne postihnutých, alebo inak znevýhodnených občanov. Cieľom projektu je cez tradičnú ľudovú kultúru a záujmovo-umeleckú činnosť podporovať dôstojný život ľudí so zdravotným postihnutím, alebo inak znevýhodnených občanov, ponúknuť možnosť sebarealizácie.Záujem o tieto aktivity je zo strany týchto skupín obyvateľstva vysoký. Tieto aktivity sú priestorom na prekonávanie sociálnych bariér práve na takomto type podujatia. 

 

 • Typ :

  podujatie
 • Miesto :

  galéria ZKCaH
 • Termín od :

  13.10.2021
 • Termín do :

  03.11.2021