Naši partneri:
Návštevnosť: TOPlist
Dnes je , meniny má
Aktuálne podujatia:
Tak píšem ja 2020
Miesto: POS- Žiar nad hronom
Termín: 20.04.2020-09.09.2020
Studňa sa tajne s dažďom zhovára
Miesto: Verejná knižnica M.Rešetku a Matica slovenská Trenčín
Termín: 20.04.2020-31.08.2020
ZOSKÁČIK 2020- denný letný tábor I. turnus
Miesto: denný letný tábor ZOSKÁČIK
Termín: 01.07.2020-31.08.2020
Aktuálne výstavy:
Pripojte sa k nám:

BUBNOVAČKA

od: 19.11.2019
do: 19.11.2019
Miesto: Zimný štadión Michalovce

v súvislosti s implementáciou Národného projektu Podpora ochrany detí pred násilím (kód ITMS 2014+: 312041M679) a plnením cieľov Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím si Vás Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce s spolupráci HK Mládež Michalovce a Zemplínskym osvetovým strediskom - kultúrnym zariadením KSK pod záštitou Centra Slniečko, n.o. a Národného koordinačného strediska pre riešenie problematiky násilia na deťoch, ktoré je organizačnou zložkou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky dovoľuje pozvať na celoslovenskú BUBNOVAČKU, ktorá sa uskutoční dňa 19.11.2019 v čase od 10:00 do 11:00 hod.

November je mesiac viacerých významných dátumov v oblasti ochrany práv dieťaťa. Od roku 2015 sa 18. november stal Európskym dňom ochrany detí pred sexuálnym vykorisťovaním a sexuálnym zneužívaním, 19. november je Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí a 20. november je Svetový deň detí vyhlásený organizáciou UNICEF, počas ktorého si svet pripomína prijatie Dohovoru o právach dieťaťa. Práve preto si organizácie pôsobiace na Slovensku v oblasti ochrany detí pred násilím zvolili práve 19. november za deň, kedy by malo byť hlas detí lepšie počuť.


zobraziť fotogalériu
©2011-2013 Zemplínske osvetové stredisko- Michalovce
eMail: zos@zosmi.sk