Naši partneri:
Návštevnosť: TOPlist
Dnes je , meniny má
Aktuálne podujatia:
Tak píšem ja 2020
Miesto: POS- Žiar nad hronom
Termín: 20.04.2020-09.09.2020
Studňa sa tajne s dažďom zhovára
Miesto: Verejná knižnica M.Rešetku a Matica slovenská Trenčín
Termín: 20.04.2020-31.08.2020
ZOSKÁČIK 2020- denný letný tábor I. turnus
Miesto: denný letný tábor ZOSKÁČIK
Termín: 01.07.2020-31.08.2020
Aktuálne výstavy:
Pripojte sa k nám:

DETSKÁ AKADÉMIA . interaktívne podujatie

od: 01.10.2019
do: 01.10.2019
Miesto: ZŠ Palín
Primárnou úlohou projektu je prevencia kriminality.Sekundárnou úlohou je predchádzanie  inej protispoločenskej činnost a sociálno-patologických javov a výchova zodpovednosti za vlastné správanie a konanie. Chlapec - Krištof, dievča Agáta a ich štvornohý kamarát pes Max, prostredníctvom príbehov, dialógov a úloh poskytujú deťom informácie o predsudkoch, ponižovaní, diskriminácii a rasizme, ako sa bezpečne správať na internete. Taktiež sa zaoberá  nielen násilím a šikanovaním, ale poukazuje  na normálne spolunažívanie a chápanie životných hodnôt ap.

©2011-2013 Zemplínske osvetové stredisko- Michalovce
eMail: zos@zosmi.sk