Naši partneri:
Návštevnosť: TOPlist
Dnes je , meniny má
Aktuálne podujatia:
66.HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2020-krajská súťaž. prehliadka
Miesto: galéria ZOS
Termín: 01.10.2020-01.10.2020
PRÁCA POLÍCIE OČAMI DETÍ - regionálna súťaž
Miesto: galéria ZOS
Termín: september 2020-december 2020
Aktuálne výstavy:
Ľudmila Tokárová,Všetko dobre dopadne-autorská výstav
Miesto: galéria ZOS Michalovce
Termín: 30.09.2020-23.10.2020
Pripojte sa k nám:

Barlička nádeje

od: 05.09.2019
do: 05.09.2019
Miesto: MFŠ Sobrance

Barlička nádeje je názov podujatia, ktoré sa uskutoční 5.9.2019 v meste Sobrance. Organizátorom podujatia je DOSOS, n.o. Sobrance v spolupráci so Zemplínskym osvetovým strediskom Michalovce, kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja. Cieľom akcie je realizácia zážitkových vzdelávacích aktivít pre prijímateľov domovov sociálnych služieb. Nad podujatím prevzal záštitu Martin Hrunka, poslanec Košického samosprávneho kraja.

Prijímatelia sociálnej služby v zariadeniach DOSOS, n.o. Sobrance, ANIMA DSS Michalovce, DOMKO DSS Košice, DSS Rakovec nad Ondavou, LIDWINA DSS Strážske a ZpS - ZOS Sobrance si budú primeranou formou, rešpektujúcou hendikep účastníkov, osvojovať základy prevencie kriminality a prevencie proti požiarom, základy poskytovania prvej pomoci, pravidlá cestnej premávky, a to všetko spestrené lesnou pedagogikou a prvkami muzikoterapie.

Cieľom podujatia je vytvorením jedinečného zážitku rozvíjať u prijímateľov sociálnej služby v sociálnych zariadeniach s rovnakým zameraním poznatky z oblastí, ktoré sú prirodzenou súčasťou každodenného života a sprostredkovanie prevencie sociálno-patologických javov. Prostredníctvom zážitkových aktivít, ktoré sú všeobecne uznávanou najúčinnejšou formou vzdelávania, dôjde k prieniku informácií medzi majoritnou a minoritnou spoločnosťou, a zároveň aj k zvýšeniu integrácie prijímateľov zariadení do spoločenského života.

Partnermi podujatí sú tieto inštitúcie: Mesto Sobrance, Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Sobrance, Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Sobrance, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach, Slovenský Červený kríž územný spolok Michalovce, Detské dopravné ihrisko Onder Sobrance a spoločnosť COOP Produkt Slovensko.

Akcia Barlička nádeje je určená neobyčajným ľuďom a obyčajným aktivitám, ktoré nezámerným zábavným spôsobom prispejú k osvojovaniu vedomostí a zručností, a tým aj k skvalitneniu prežívania plnohodnotného života ľudí inak obdarovaných, ľudí so zdravotným hendikepom. 

zobraziť fotogalériu
©2011-2013 Zemplínske osvetové stredisko- Michalovce
eMail: zos@zosmi.sk