Naši partneri:
Návštevnosť: TOPlist
Dnes je , meniny má
Aktuálne podujatia:
PRÁCA POLÍCIE OČAMI DETÍ - regionálna súťaž
Miesto: galéria ZOS
Termín: september 2020-december 2020
Aktuálne výstavy:
Pripojte sa k nám:

Naše dedičstvo

od: 22.03.2013
do: 22.03.2013
Miesto: Základná škola Podhoroď

      V oblasti mimoškolskej výchovy a vzdelávania nadväzujeme na úspešnú realizáciu predchádzajúcich preventívno - vzdelávacích programov projektom Naše dedičstvo. Zámerom projektu je priblížiť osobnosť a život svätých vierozvestov prostredníctvom metodických vzdelávaní detí, mládeže a dospelých v hraničnom pásme, kde dochádza k stretu rusínskej a ukrajinskej kultúry so slovenskou, v regióne, ktorý je vyhranený svojou príslušnosťou k byzantskému obradu a obyvatelia používajú "rusnácke nárečie".

 Ciele projektu:

  • uchovávanie a prezentácia nehmotného kultúrneho dedičstva

  • rozvoj miestnej a regionálnej kultúry

Prínosom projektu je vzbudzovanie hrdosti účastníkov projektu na svoju identitu, svoje tradície a kultúru.  

Základné formy realizácie projektu:

- informačno - náučné aktivity, zážitkové učenie, besedy, diskusie s odborníkmi,

- individuálne stretnutia

- skupinové tematické stretnutia podľa dohody so ZŠ a SŠ

- príprava vystúpenia na viacžánrovom festivale

Aktivity projektu sú určené žiakom ZŠ a študentom SŠ v okrese Sobrance a návštevníkov 41. Podhoroďských slávností v obci Podhoroď - 25.8.2013.

Témy jednotlivých stretnutí:

- život a dielo sv. Cyrila a Metoda

- prírodné, historické a kultúrne špecifiká regiónu

Projekt je finančne podporený Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky.

22. marca 2013 život a dielo slovanských vierozvestov žiakom ZŠ v Podhorodi priblížil doc. Michal Hospodár, predseda Spolku sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach a hovorca Košickej gréckokatolíckej eparchie. Pútavou formou popisoval dôvody príchodu sv. Cyrila a Metoda na naše územie, ich prospešnú činnosť a upozornil na jej neoceniteľný prínos pre Slovanov. Malí aj veľkí sa dozvedeli, že sv. Cyril a Metod zostavili hlaholiku, písmo Slovanov, pomocou ktorého prepísali do staroslovienčiny biblické a liturgické texty. Zaslúžili sa o to, že štvrtým najstarším liturgickým jazykom po hebrejčine, gréčtine a latinčine, sa stala staroslovienčina. Popularizátor cyrilometodskej tradície v gréckokatolíckej cirkvi, otec Michal Hospodár, prítomným poskytol rady ako rozoznať vierozvestov na ikonách, ako rozlišovať kríže rešpektujúc náboženské rôznorodosti, ako chápať odkaz svätých solúnskych bratov a zachovávať dedičstvo otcov pre ďalšie generácie Slovákov v zmysle formovania národného a kresťanského povedomia a základov nášho hrdého slovanstva i zdravého európanstva.

Prítomnosť vzácneho hosťa si pedagógovia školy pod vedením riaditeľky Emílie Skybovej uctili prípravou tematického programu, vktorom zazneli básne a piesne v slovenskom, ba dokonca i v staroslovienskom jazyku - úryvky z básne Proglas a modlitba Otče náš. Príjemnú atmosféru dotvorili priestory vyzdobené výtvarnými prácami žiakov školy a prebiehajúca prezentácia na danú tému.

Prvé tematické stretnutie v rámci projektu Naše dedičstvo sa uskutočnilo v prihraničnom regióne, ktorý je špecifický svojimi nárečiami, históriou, kultúrou a je aj vyhranený svojou príslušnosťou k byzantskému cirkevnému obradu, a práve gréckokatolíci, čiže rusnáci, sú priamymi pokračovateľmi misie sv. Cyrila a Metoda.

Ďakujeme za spoluprácu vedeniu ZŠ v Podhorodi a oceňujeme odborný prínos doc. Michala Hospodára na tomto podujatí.

 

 

 


©2011-2013 Zemplínske osvetové stredisko- Michalovce
eMail: zos@zosmi.sk