Naši partneri:
Návštevnosť: TOPlist
Dnes je , meniny má
Aktuálne podujatia:
PRÁCA POLÍCIE OČAMI DETÍ - regionálna súťaž
Miesto: galéria ZOS
Termín: september 2020-december 2020
Aktuálne výstavy:
Pripojte sa k nám:

TVORBA 2017 - regionálna súťažná výstava

od: 15.03.2017
do: 31.03.2017
Miesto:

Galéria ZOS Michalovce


  “ Maľovanie je pre mňa šťastie.A šťastie, to je nádherný dar.

Čím viac sa rozdáva, tým viac ho máme.”

Ľudmila Lakomá Krausová

 

Slová symbolizujúce lásku k výtvarnému umeniu.

Ak je človek v životnej rovnováhe, ale aj keď sa stráca a pri zložitostiach života uzatvára do seba, umenie uľahčuje I umožňuje komunikáciu. Práve preto, že v rámci výtvarného prejavu vznikajú vzájomné spätné väzby. Umenie je našim zrkadlom. Zrkadlom našej duše. Našou spätnou väzbou. Ním vyjadrujeme emócie, odhaľujeme svoje vnútro I úprimnosť a radosť z tvorby.

TVORBA 2017. Je to regionálna súťaž pre autorov-výtvarníkov, ktorí majú odvahu verejne prezentovať svoje diela, neboja sa kritiky I konfrontácie. Je to prehliadka výtvarnej tvorivosti neprofesionálnych výtvarníkov, ktorá je výraznou súčasťou kultúry nášho regiónu. Každý z 15tich zúčastnených autorov tvorí svoje diela pre potrebu svojho vnútra - svojej duše, pre ten pôžitok tajomstva procesu tvorby od začiatku až po vrcholné dokončenie svojej umeleckej práce. Regionálnu súťaž pod názvom Tvorba 2017 organizujeme každoročne. Je to postupová súťaž, ktorej vyhlasovateľom je Národné osvetové centrum a poznáme ju pod názvom Výtvarné spektrum. Výtvarné práce z nášho regionálneho kola postupujú do krajského kola súťaže, ktorým je Košická paleta. Súťaž je určená pre mládež od 15 rokov a dospelých, ktorou chceme podporovať a aktivizovať oblasť neprofesionálnej výtvarnej tvorby v našom regióne v celej jej žánrovej rozmanitosti. Sú vyhlásené všetky voľné výtvarné disciplíny - kresba, grafika, maľba, plastika, úžitková tvorba, práce intermediálneho charakteru a práce v samostatnej kategórii D, do ktorej patrí insita, art brute, naivné umenie a umenie outsiderov. Okrem toho sú súťažiaci zaradení do štyroch vekových súťažných kategórií - A - autori od 15 do 25 rokov, B - od 25 do 60 , C - od 60 rokov a samostatná kategória D - autori od 15 rokov výtvarne neškolení, ktorých výtvarný prejav je špecifický- insitné umenie, art brute, naivné umenie, umenie outsiderov a pod. Ani tento rok nie je výnimkou a dominantné zastúpenie má opäť maľba a trochu kombinovanej techniky. V celom spektre výtvarných diel však tento rok je práve plastika krásnou “čerešničkou na torte”.

Pre tento rok 2017 NOC vyhlasuje tematickú kategóriu na návrh loga celoštátnej súťaže Výtvarné spektrum. Dátum do kedy treba návrh odovzdať je 10. júl 2017. Podrobnosti sú v propozíciách súťaže.

 

Odborná porota

Andy Gore, výtvarník a dlhoročný metodik pre výtvarnú tvorbu v KOS Košice

Danka Barnová, historička umenia v ZM Michalovce

Rudo Hofer, sochár a umelec na voľnej nohe

 

Hlavná cena Ján GONDA

Ceny Juliana MATIOVÁ, Jarmila BOBÁKOVÁ, Miroslav CAPOVČÁK, Peter HORVÁT

Ďalší postupujúci a zúčastnení autori: Juliana MATIOVÁ, Ján HLAVÁČ, Ján KOLESÁR, Dana ŠANTOVÁ, Štefan IVANKO, Eugen HOCHMAN, Peter VOJTOVIČ

Július Plutko, Jana Mrázová, Miroslav Babinčák

Tlačová správa


©2011-2013 Zemplínske osvetové stredisko- Michalovce
eMail: zos@zosmi.sk