Naši partneri:
Návštevnosť: TOPlist
Dnes je , meniny má
Aktuálne podujatia:
TALENTÁRIUM ZŠ 2018
Miesto:

galéria ZOS


Termín: 21.02.2018-21.02.2018
Kurz zdravej výživy
Miesto: DS Sobrance
Termín: 22.02.2018-22.02.2018
ZEMPLÍNSKA SCÉNICKÁ JAR 2018
Miesto:

MsMS Michalovce


Termín: 07.03.2018-07.03.2018
Beseda o duševnom zdraví : Závislosti
Miesto: galéria ZOS o 18.00 hod.
Termín: 12.03.2018-12.03.2018
Regionálna súťaž hudobného folklóru detí/VIDIEČANOVA
Miesto:

14.3.2018 galéria ZOS


Termín: 14.03.2018-14.03.2018
Aktuálne výstavy:
NÁŠ OB(D)RAZ, výstava prác žiakov SOŠ sv.C a M Michal
Miesto:

Salónik ZOS Michalovce


Termín: 19.02.2018-02.03.2018
OKRÍDLENÍ PÚTNICI a VLK DRAVÝ
Miesto:

Galéria ZOS Michalovce


Termín: 20.02.2018-02.03.2018
Pripojte sa k nám:

PROCES PREMENY

od: 05.02.2013
do: 07.03.2013
Miesto: Galéria ZOS Michalovce
foto

PROCES PREMENY Jána Kováča

Autor pochádza zo Sejkova a dlhodobo pôsobí v Sobranciach ako výtvarník. Spektrum jeho tvorby je pestré a rozsiahle. Venuje sa maľbe, keramike, vytvára objekty a vitráže. Je držiteľom viacerých ocenení (Tvorba, Bienále sakrálnej tvorby V4 v Trebišove, súťažné výstavy neprofesionálnych umelcov). Absolvoval množstvo plenérov, samostatných a kolektívnych výstav na Slovensku a v Nemecku.

Výstava s názvom Proces premeny z tematického hľadiska sústreďuje maľby, ktoré sú reakciou na komunikačné akty medzi ľuďmi. Autor upriamuje pozornosť na produkciu a prijímanie informácií, na samotný komunikačný kód a kanál, ktorým sa informácie šíria a na procesy a premeny, ktoré v komunikácii nastávajú nielen pôsobením súdobých technických prostriedkov, ale aj pričinením ľudského faktoru. Prostredníctvom média maľby sa snaží zachytiť dynamický proces prenosu informácie a jej následnú interpretáciu. Existencia internetu, mobilných a sociálnych sietí a mediálne sprostredkovanie informácií len podporuje a zvyšuje potrebu komunikovať nielen verbálne a neverbálne, ale najmä virtuálne. Tieto rozličné „cesty“ komunikácie, ktoré sú základným prostriedkom pre budovanie medziľudských vzťahov, autor skúma, porovnáva a vizuálne spracováva. V jeho dielach môžeme objaviť neustále pulzujúce, vznikajúce a zároveň zanikajúce procesy a premeny komunikácie, ktoré chápe ako mosty medzi brehmi, spájacie prostriedky medzi ľuďmi. Autor sa zaoberá taktiež problematikou sociálnych sietí, ktoré predstavujú komunikačnú doménu dnešnej spoločnosti. Zobrazuje ich ako živý organizmus, ktorého žilami prúdia informácie, ako zanikajúce a zároveň obnovujúce sa tkanivo, informačná sieť, ktorá je živnou pôdou tejto globálnej spoločnosti. Technické vymoženosti, ktoré zvyšujú mieru komunikácie, zároveň predstavujú jej retardáciu a jej zlyhanie, emočnú nevyrovnanosť a labilitu.

 

Abstraktné spracovanie témy umocňuje dojem procesu a premeny komunikácie, ktorá je neustále v pohybe, modifikuje a pretvára sa do rôznych podôb a vytvára tak neobmedzenú sieť vzťahov. V autorovej tvorbe sa dynamicky spája expresivita a abstrakcia s citom a filozofiou, proces a premena s gestickou maľbou a dynamickým farebným prevedením. Ján Kováč do svojich diel komponuje hravosť i vážnosť, racionálnosť i emóciu, intuíciu i premyslenosť, organizovanosť i chaotickosť. Jeho tvorba predstavuje kombináciu protikladov, ktoré medzi sebou komunikujú, vytvárajú protichodné i súvzťažné vzťahy, spájajú sa a zároveň rozchádzajú. Sú preto neustále v procese premeny.


©2011-2013 Zemplínske osvetové stredisko- Michalovce
eMail: zos@zosmi.sk