Naši partneri:
Návštevnosť: TOPlist
Dnes je , meniny má
Aktuálne podujatia:
Zahraj,že mi zahraj /Vidiečanova Habovka 2020/
Miesto: galéria ZOS Michalovce
Termín: 26.03.2020-26.03.2020
Aktuálne výstavy:
Hospic v obrazoch -výstava fotografií
Miesto: Galéria ZOS Michalovce
Termín: 24.02.2020-06.03.2020
TVORBA 2020 -reg. postupová súťaž a výstava prác nepr
Miesto: Galéria ZOS Michalovce
Termín: 12.03.2020-03.04.2020
AMFO 2020 regionálna postupová súťaž a výstava
Miesto: Galéria ZOS Michalovce
Termín: 16.04.2020-13.05.2020
Pripojte sa k nám:

Deň Zeme - harmonogram podujatí

od: 17.03.2014
do: 30.04.2014
Miesto: galéria ZOS Michalovce a ZŠ okresu

DEŇ ZEME

HARMONOGRAM PODUJATÍ

organizovaných ZOS Michalovce - kultúrnym zariadením KSK

v spolupráci s CHKO Vihorlat Michalovce, SOS BirdLife Slovensko a LOZ Vlk

 

23. 4. - 28.4. 2014 - galéria ZOS Michalovce

29.4. 30.4. 2014 - CVČ Strážske

NATURA EXCELENTA

- výstava o zaujímavostiach z prírody Košického kraja

 

 

ZOS Michalovce - kultúrne zariadenie KSK v spolupráci s CHKO Vihorlat Michalovce a SOS BirdLife Slovensko

vyhlasuje ekologicko- výtvarnú súťažnú výstavu pre deti MŠ a ZŠ

EKOZVIERATKO - Bocian biely

Bližšie informácie: wwwzosmi.sk/sutaze

 

23. 4. - 9. 5. 2014 - galéria /salónik/ ZOS Michalovce

EKOZVIERATKO - Bocian biely

ekologicko - umelecká súťažná výstava pre deti MŠ a ZŠ

25.4.2014 o 13,30 hod. - galéria ZOS Michalovce

- slávnostné vyhlásenie výsledkov

 

17. 3. 2014 - galéria ZOS Michalovce

OROL KRÁĽOVSKÝ A CHKO VIHORLAT

- prednáška a film

1. prednáška začiatok o 8,30 hod. - 2. ZŠ Michalovce

2. prednáška začiatok o 10,00 hod. -2. ZŠ Michalovce

Lektor: Mgr. Ladislav Palko

 

27. 3. 2014 - galéria ZOS Michalovce

OCHRANA VTÁCTVA V CHRÁNENOM VTÁČOM ÚZEMÍ SENNÉ RYBNÍKY A MEDZIBODROŽÍ

prednáška a film

1. prednáška začiatok o 8,30 hod. - 3. ZŠ, CZŠ Michalovce

2. prednáška začiatok o 10,00 hod. - 5. ZŠ Michalovce

Lektor: RNDr. Samuel Pačenovský

 

2. apríl 2014 - galéria ZOS

OCHRANA PRIRODZENÝCH LESOV A REALITA OCHRANY PRÍRODY NA SLOVENSKU A V NAŠOM REGIÓNE

seminár pre pedagógov ZŠ a SŠ a aktívnych žiakov na úseku ochrany ŽP

začiatok o 10,00 hod.

Lektor: LOZ Vlk Viliam Bartuš

 

23.4.2014 - galéria ZOS Michalovce

SENNÉ RYBNÍKY A MEDZIBODROŽIE

- prednáška a film

1. prednáška začiatok o 9,00 hod. -  2.ZŠ Michalovce

2. prednáška začiatok o 10,30 hod. - CZŠ Michalovce

Lektor: Ing. Matej Repel

 

24. 4. 2014 - galéria ZOS Michalovce

VLČIE HORY

- prednáška a film

1. prednáška začiatok o 9,00 hod. -6. ZŠ Michalovce

2. prednáška začiatok o 10,30 hod. - 5. ZŠ Michalovce

Lektor: Ing. Peter Sabo

 

25.4.2014 - galéria ZOS Michalovce

O BOCIANOVI BIELOM

- prednáška a film

1. prednáška začiatok o 9,00 hod.- CZŠ, 6. ZŠ Michalovce

2. prednáška začiatok o 10,30 hod. - 2.ZŠ Michalovce

Lektor: RNDr. Miroslav Fulín

 

 

PODUJATIA V RÁMCI OKRESU MICHALOVCE

 

18. 3. 2014 - ZŠ Rakovec n/O. o 8,30 hod.

OROL KRÁĽOVSKÝ A CHKO VIHORLAT

pre 1. - 2. ročník ZŠ a 3. - 4. ročník ZŠ

- prednáška a film

Lektor: Mgr. Ladislav Palko

 

2. apríl 2014 o 8,00 hod. -ZŠ Strážske

OCHRANA PRIRODZENÝCH LESOV A REALITA OCHRANY PRÍRODY NA SLOVENSKU A V NAŠOM REGIÓNE

prednáška a film

Lektor: LOZ Vlk Viliam Bartuš 

 

 


 


©2011-2013 Zemplínske osvetové stredisko- Michalovce
eMail: zos@zosmi.sk