Naši partneri:
Návštevnosť: TOPlist
Dnes je , meniny má
Aktuálne podujatia:
AKO SA SPRÁVAŤ V RIZIKOVÝCH SITUÁCIACH - preventívny
Miesto: MŠ S.H.Vajanského MI
Termín: 04.02.2020-04.02.2020
BEZPEČNÝ INTERNET - prezentácia, film
Miesto: SPŠE MI
Termín: 06.02.2020-06.02.2020
Aktuálne výstavy:
"Aj tiffany Aj enkaustika" výstava
Miesto: Galéria ZOS Michalovce
Termín: 10.02.2020-20.02.2020
Hospic v obrazoch -výstava fotografií
Miesto: Galéria ZOS Michalovce
Termín: 24.02.2020-06.03.2020
TVORBA 2020 -reg. postupová súťaž a výstava prác nepr
Miesto: Galéria ZOS Michalovce
Termín: 12.03.2020-03.04.2020
AMFO 2020 regionálna postupová súťaž a výstava
Miesto: Galéria ZOS Michalovce
Termín: 16.04.2020-13.05.2020
Pripojte sa k nám:

Záujmovo - umelecká činnosť

 ZÁUJMOVO – UMELECKÁ  ČINNOSŤ

 

     Miestna kultúra by mala mať v spoločnosti dôstojné postavenie, podmienky pre svoju existenciu, prezentáciu aj ďalšiu kontinuitu. Potrebuje podporu nie len regionálnu, či miestnu, ale aj podporu zo strany štátu. Lebo kultúrnosť a vzdelanosť nie len vizitkou seba samého, ale aj vizitkou celého národa. Bez záujmovo  -  umeleckej činnosti a tvorivosti, by miestna kultúra bola ako bez života, len sumárom hmotných kultúrnych artefaktov a odumierajúcich tradícií vytláčaných novodobými životnými štýlmi.  Záujmovo –umelecká činnosť ako systém predstavuje komplex cielených aktivít, ktorý cez tvorivé dielne, individuálnu prípravu kolektívov a jednotlivcov, organizovaním vystúpení, súťaží , prehliadok a festivalov, vytvára priestor pre hodnotenie a odborné porovnávanie umeleckých  výkonov, sebareflexiu a sebazdokonaľovanie.  Aj v tomto roku sa práca na útvare záujmovo – umeleckej činnosti bude riadiť systémom súťaží  a prehliadok ZUČ, ktoré Národné osvetové centrum v Bratislave.  Pokračovať budeme v metodickej pomoci v jednotlivých žánroch, v príprave odborných seminárov, tvorivých dielní, workshopov, v organizácii koncertov, festivalov, výstav, v podpore neprofesionálnej umeleckej tvorby, ktorá má  v našom regióne dlhoročnú tradíciu. V  jednotlivých žánrov záujmovo-umeleckej činnosti plánujeme zrealizovať tieto okresné a regionálne  súťaže:

 • ZEMPLÍNSKE PERO - regionálna súťaž pre začínajúcich autorov v literárnej tvorbe,
 • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy pre okresy Michalovce a Sobrance,
 • ŠTÚROV ZVOLEN - regionálna súťaž v rétorike pre žiakov základných a stredných škôl,
 • ZEMPLÍNSKA SCÉNICKA JAR – regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti a ochotníckeho divadla,
 • SÁROVA BYSTRICA - regionálna súťaž moderátorov do 25. rokov,
 • VIDIEČANOVA HABOVKA– okresná súťaž detských folklórnych súborov,
 • ŠAFFOVA OTROHA – regionálna súťaž sólistov tanečníkov v ľudovom tanci,
 • EJ ZALUŽICKI POĽO – regionálna súťaž v speve ľudových piesní pre deti ZŠ,
 • TALENTÁRIUM  I. stupňa ZŠ– súťaž detí v jednotlivých žánroch ZUČ,
 • TALENTÁRIUM  MŠ – súťaž detí materských škôl v jednotlivých žánroch ZUČ,
 • CIRKEVNÉ ZBORY – regionálna prehliadka CSZ,
 • DIVERTIMENTO MUSICALE  – regionálna súťažná prehliadka neprofesionálnej inštrumentálnej hudby,
 • AMFO – regionálne kolo súťaže neprofesionálnych fotografov,
 • TVORBA – regionálna súťažná výstava neprofesionálnych výtvarníkov v rámci Výtvarného spektra,
 • FUGOVA DOMOVINA - výtvarno-literárnej súťaže,
 • MALÉ ČIERNE PERLIČKY – regionálna súťaže ZUČ rómskych a nerómskych detí,

Zemplínske osvetové stredisko bude v roku 2018 organizátorom 3 krajských a iných súťažných prehliadok :

 • MLÁDEŽ SPIEVA  - krajská súťažná prehliadka mládežníckych speváckych zborov KSK,
 • METAMORFÓZY SLOVA – krajská súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy a tvorbe divadiel poézie a detských recitačných kolektívov KSK,
 • SÁROVA BYSTRICA – krajská súťaž mladých moderátorov do 25. rokov KSK,

iné:

 • ZEMPLÍNSKA HELIGÓNKA - celoslovenská prehliadka v hre na heligónku a akordeón,
 • SRDCE AKO DAR –  medzinárodna prehliadka ZUČ zdravotne postihnutých detí, mládeže a dospelých,
 • VANSOVEJ LOMNIČKA – regionálna súťažná prehliadka v prednese poézie a prózy žien,
 • „NIE, NIČ NEĽUTUJEM“ -šansónový večer,
 • SWINGOVÉ KONCERTY - Otakara Krásenského a jeho hostí

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

    

     

   


©2011-2013 Zemplínske osvetové stredisko- Michalovce
eMail: zos@zosmi.sk