Naši partneri:
Návštevnosť: TOPlist
Dnes je , meniny má
Aktuálne podujatia:
UMENIE, TRADÍCIE, INŠPIRÁCIE -cyklus tvorivých dielní
Miesto: Zemplínske osvetové stredisko
Termín: 01.09.2020-31.12.2020
Zemplínske pero 2020
Miesto: ZOS Michalovce
Termín: 29.09.2020-15.12.2020
PRÁCA POLÍCIE OČAMI DETÍ - regionálna súťaž
Miesto: galéria ZOS
Termín: september 2020-december 2020
Aktuálne výstavy:
OČAKÁVANIE...Ján Kováč, autorská výstava
Miesto: galéria ZOS Michalovce
Termín: 25.11.2020-15.01.2021
Pripojte sa k nám:

Kontakty

Adresa:

 
Zemplínske osvetové stredisko
Gorkého  1, 071 01 Michalovce  
tel. číslo - 056/644 13 48   0918 908 310
č. faxu - 056/642 15 90
web: www.zosmi.sk
email: zos@zosmi.sk  

 

Mgr. Eva Raffayová   
riaditeľka ZOS

tel. číslo -  056/644 13 48  0907 936 309
č. faxu -   056/642 15 90

riaditelka@zosmi.sk 

Ing. Erika Soósová

ekonómka 
tel. číslo - 056/644 13 48  0918 908  310                              

soosova@zosmi.sk   

 

Emília Gamecová   

referent PAM, personalistika, registratúra 

tel. číslo - 056/644 13 48  0918 908 310
zos@zosmi.sk   

Mgr. Alena Navrátilová  
 

folklór, tradičná ľudová kultúra, literárna tvorba,  klubová činnosť, projekty  

tel. číslo - 056/644 13 48  0918 908 310
zuc@zosmi.sk

Mgr. Lucia Vetrecinová

umelecký prednes, rétorika,   moderovanie, tradičná ľudová kultúra , projekty   
tel. číslo - 056/644 13 48 , 0918 908 310  
lucia.spakova@zosmi.sk 

 

Vladimír Krecula  

audiovizuálna technika, hudba, spev, spevácke zbory, projekty, foto

tel. číslo - 056/644 13 48, 0918 908 310 

vladimir.krecula@zosmi.sk 

 

PhDr. Anna Mondoková

projekty, výchova a vzdelávanie

tel. číslo - 056/644 13 48 , 0918 908 310

 

Mária Tkáčová

ekologická výchova, zdravotná výchova,
prevencia kriminality a drogových závislostí, menšinová kultúra, projekty
tel. číslo - 056/644 13 48,  0918 908 310

msv@zosmi.sk    

 

Mgr. Dana Čičáková
výchova k prosociálnosti, estetická výchova, projekty
 

tel. číslo - 056/644 13 48,  0918 908 310
dana.cicakova@zosmi.sk

 

Marianna Chvastová
výstavníctvo, výtvarníctvo,   foto, propagačná činnosť, projekty
tel. číslo - 056/644 13 48  0918 908 310
marianna.chvastova@zosmi.sk

 

Ján Hlaváč
výtvarníctvo, propagačná činnosť
, výstavníctvo, foto
tel. číslo - 056/644 13 48  0918 908 310

jan.hlavac@zosmi.sk 

 

Mgr. Nikoleta Sakáčová Kačmárová

zabezpečovanie informačných , publicistických a tlačových vzťahov

zamestnávateľa k verejnosti a k hromadným oznamovacím prostriedkom

tel. číslo - 056/644 13 48,  0918 908 310

Mgr. Daniela Ontkócová- MD

 

 

Folklórny súbor Zemplín
Ulica Štefánikova č.1285 , 071 01 Michalovce
tel. číslo - 056/642 56 03  0907 936 313
email: zemplin@zemplin.org

web: www.zemplin.org                                                            

Mgr. Patricia Buxarová
organizačná pracovníčka FS Zemplín

 

Marianna Koščová
krojárka

 

Magdaléna Filíčková 
upratovačka, práčka

 

 

Detašované pracovisko Sobrance

Ulica Štefánikova  23 , 073 01 Sobrance
tel. číslo - 056/652 11 45

email: sobrance@zosmi.sk
web: www.zosmi.sk  

Mgr. Erika Demčáková

sam. odb. pracovníčka MŠVaV , projekty
 

PhDr. Alena Timková

sam. odb. pracovníčka ZUČ, projekty

 ©2011-2013 Zemplínske osvetové stredisko- Michalovce
eMail: zos@zosmi.sk