Naši partneri:
Návštevnosť: TOPlist
Dnes je , meniny má
Aktuálne podujatia:
"Dajme im šancu " - kurz pohybových aktivít
Miesto:

galéria ZOS


Termín: 24.10.2017-03.11.2017
Návykové látky a závislosť - prezentácia
Miesto:

galéria ZOS Michalovce


Termín: 4.12.2017-4.12.2014
Aktuálne výstavy:
Vitalij Ivanovič Lyba "Duchovná inšpirácia"
Miesto:

Galéria ZOS Michalovce


Termín: 01.12.2017-20.12.2017
Pripojte sa k nám:

Kontakty

Adresa:
Zemplínske osvetové stredisko
Gorkého  1
071 01 Michalovce  

tel.číslo - 056/644 13 48   
              056/688 20 85
              0918 908 310

č. faxu -  056/642 15 90
Web: www.zosmi.sk
zos@zosmi.sk  

Mgr. Eva Raffayová   
riaditeľka ZOS
 tel.číslo -  056/644 13 48 
č. faxu -   056/642 15 90
 riaditelka@zosmi.sk 

Ing. Erika Soósová
ekonómka 
tel. číslo - 056/644 13 48                                            

soosova@zosmi.sk  
 

Emília Gamecová  

referent PAM, personalistika, registratúra 
tel. číslo - 056/644 13 48
               056/688 20 85
               0918 908 310

zos@zosmi.sk   

Mgr. Alena Navrátilová   

vedúca kultúrno-osvetovej činnosti

folklór, tradičná ľudová kultúra, literárna tvorba,  klubová činnosť
tel.číslo - 056/644 13 48
              0918 908 310
zuc@zosmi.sk

Mgr. Lucia Špáková
umelecký prednes, rétorika, moderovanie, tradičná ľudová kultúra   
tel.číslo - 056/644 13 48 , 0918 908 310  
lucia.spakova@zosmi.sk 

Mgr. Erika Marcinčinová

tradičná ľudová kultúra, tlačové správy , divadlo, cezhraničná spolupráca 

tel.číslo - 056/644 13 48 , 0918 908 310  

erika.marcincinova@zosmi.sk

Marianna Chvastová
 

výstavníctvo, výtvarníctvo,  
foto, propagačná činnosť
tel.číslo - 056/644 13 48
              0918 908 310
marianna.chvastova@zosmi.sk 

Ján Hlaváč
 

výtvarníctvo, propagačná činnosť
výstavníctvo, foto
tel.číslo - 056/644 13 48,   0918 908 310
jan.hlavac@zosmi.sk 

Mária Tkáčová

ekologická výchova, zdravotná výchova,
prevencia kriminality a drogových závislostí, menšinová kultúra
tel.číslo - 056/644 13 48,  0918 908 310
msv@zosmi.sk  

Mgr. Dana Čičáková

 výchova k prosociálnosti, estetická výchova,
tel.číslo - 056/644 13 48,  0918 908 310
dana.cicakova@zosmi.sk

PhDr. Anna Mondoková

projektový manažér 

Vladimír Krecula  

hudba, zbory, audiovizuálna technika

tel.číslo - 056/644 13 48, 0918 908 310 

vladimir.krecula@zosmi.sk 

Valéria Smerekovská
upratovačka 

 Folklórny súbor Zemplín

Ulica Štefánikova č.1285 , 071 01 Michalovce
tel.číslo - 056/642 56 03
              0907 936 313
zemplin@zemplin.org

Web: www.zemplin.org                                                            

Mgr.Patricia Buxarová
organizačná pracovníčka FS Zemplín

zemplin@zemplin.org

Marianna Koščová
krojárka

Magdaléna Filíčková 
upratovačka, práčka

Detašované pracovisko Sobrance

Ulica Štefánikova  23 , 073 01 Sobrance
tel.číslo - 056/652 11 45

sobrance@zosmi.sk
Web: www.zosmi.sk  

Mgr. Erika Demčáková

 sam.odb.pracovníčka MŠVaV

PhDr. Alena Timková

sam.odb.pracovníčka ZUČ

©2011-2013 Zemplínske osvetové stredisko- Michalovce
eMail: zos@zosmi.sk