Naši partneri:
Návštevnosť: TOPlist
Dnes je , meniny má
Aktuálne podujatia:
UČÍME SA PALIČKOVAŤ - kurz
Miesto: DS Bajany
Termín: 09.09.2019-30.11.2019
Zemplínske pero 2019
Miesto: ZOS Michalovce
Termín: 26.09.2019-10.12.2019
Prevencia srdcovo-cievnych ochorení - prezentácia
Miesto: Denné centrum seniorov č. 4
Termín: 18.11.2019-18.11.2019
Týrané ženy - prezentácia, film
Miesto: Obchodná akadémia MI
Termín: 25.11.2019-25.11.2019
Ako sa bezpečne správať na cestách - prednáška, besed
Miesto: ZŠ pre autistov MI
Termín: 27.11.2019-27.11.2019
AKO SA BRÁNIŤ DROGÁM A ZÁVISLOSTIAM
Miesto: ZŠ a SŠ v okrese MI
Termín: október - november 2019-október - november 2019
Aktuálne výstavy:
Martina Vančišinová Umenie Novej Zeme
Miesto: galéria ZOS Michalovce
Termín: 26.10.2019-15.11.2019
Michal Závacký Z tvorby
Miesto: Galéria ZOS Michalovce
Termín: 18.11.2019-29.11.2019
Pripojte sa k nám:

Kontakty

Adresa:
Zemplínske osvetové stredisko
Gorkého  1
071 01 Michalovce  

tel.číslo - 056/644 13 48    0918 908 310
č. faxu - 056/642 15 90
Web: www.zosmi.sk
zos@zosmi.sk  

Mgr. Eva Raffayová   
riaditeľka ZOS
 tel.číslo -  056/644 13 48    0907 936 309
č. faxu -   056/642 15 90
  riaditelka@zosmi.sk 

Ing. Erika Soósová
ekonómka 
tel. číslo - 056/644 13 48       0918 908 310                                      

soosova@zosmi.sk   

Emília Gamecová   

referent PAM, personalistika, registratúra 

tel. číslo - 056/644 13 48
                 0918 908 310

zos@zosmi.sk   

Mgr. Alena Navrátilová   

folklór, tradičná ľudová kultúra, literárna tvorba,  klubová činnosť, projekty  

tel.číslo - 056/644 13 48
              0918 908 310
zuc@zosmi.sk

Mgr. Lucia Vetrecinová
umelecký prednes, rétorika,   moderovanie, tradičná ľudová kultúra , projekty   
tel.číslo - 056/644 13 48 , 0918 908 310  

lucia.spakova@zosmi.sk 

Marianna Chvastová
 výstavníctvo, výtvarníctvo,   foto, propagačná činnosť, projekty
tel.číslo - 056/644 13 48

              0918 908 310
marianna.chvastova@zosmi.sk

Ján Hlaváč
výtvarníctvo, propagačná činnosť
výstavníctvo, foto
tel.číslo - 056/644 13 48,   0918 908 310
jan.hlavac@zosmi.sk 


Mgr. Daniela Ontkócová- MD

Mgr. Nikoleta Kačmárová

Zabezpečovanie informačných , publicistických a 

tlačových vzťahov zamestnávateľa k verejnosti a

k hromadným oznamovacím prostriedkom

Mária Tkáčová

ekologická výchova, zdravotná výchova,
prevencia kriminality a drogových závislostí, menšinová kultúra, projekty
tel.číslo - 056/644 13 48,  0918 908 310

msv@zosmi.sk    

Mgr. Dana Čičáková
ýchova k prosociálnosti, estetická výchova,projekty  

tel.číslo - 056/644 13 48,  0918 908 310
dana.cicakova@zosmi.sk

PhDr. Anna Mondoková

projekty, výchova a vzdelávanie

Vladimír Krecula  

 audiovizuálna technika, hudba, spev, foto

tel.číslo - 056/644 13 48, 0918 908 310 

vladimir.krecula@zosmi.sk 

Valéria Smerekovská

upratovačka 

Marián Červenák

vodič os.auta , údržbár

Folklórny súbor Zemplín
Ulica Štefánikova č.1285 , 071 01 Michalovce
tel.číslo - 056/642 56 03
              0907 936 313
zemplin@zemplin.org

Web: www.zemplin.org                                                            

Mgr.Patricia Buxarová
organizačná pracovníčka FS Zemplín

Marianna Koščová
krojárka

Magdaléna Filíčková 
upratovačka, práčka

 Detašované pracovisko Sobrance

Ulica Štefánikova  23 , 073 01 Sobrance
tel.číslo - 056/652 11 45

sobrance@zosmi.sk
Web: www.zosmi.sk  

Mgr. Erika Demčáková

sam.odb.pracovníčka MŠVaV , projekty
 

PhDr. Alena Timková

sam.odb.pracovníčka ZUČ, projekty

©2011-2013 Zemplínske osvetové stredisko- Michalovce
eMail: zos@zosmi.sk