Naši partneri:
Návštevnosť: TOPlist
Dnes je , meniny má
Aktuálne podujatia:
Aktuálne výstavy:
16.KLUBOVÁ VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ STROPKOVSKÉHO FOTOKLUBU
Miesto: galéria ZOS Michalovce
Termín: 15.01.2020-06.02.2020
Pripojte sa k nám:

Kontakty

Adresa:
Zemplínske osvetové stredisko
Gorkého  1
071 01 Michalovce  

tel.číslo - 056/644 13 48    0918 908 310
č. faxu - 056/642 15 90
Web: www.zosmi.sk
zos@zosmi.sk  

Mgr. Eva Raffayová   
riaditeľka ZOS
 tel.číslo -  056/644 13 48    0907 936 309
č. faxu -   056/642 15 90
  riaditelka@zosmi.sk 

Ing. Erika Soósová
ekonómka 
tel. číslo - 056/644 13 48       0918 908 310                                      

soosova@zosmi.sk   

Emília Gamecová   

referent PAM, personalistika, registratúra 

tel. číslo - 056/644 13 48
                 0918 908 310

zos@zosmi.sk   

Mgr. Alena Navrátilová   

folklór, tradičná ľudová kultúra, literárna tvorba,  klubová činnosť, projekty  

tel.číslo - 056/644 13 48
              0918 908 310
zuc@zosmi.sk

Mgr. Lucia Vetrecinová
umelecký prednes, rétorika,   moderovanie, tradičná ľudová kultúra , projekty   
tel.číslo - 056/644 13 48 , 0918 908 310  

lucia.spakova@zosmi.sk 

Marianna Chvastová
 výstavníctvo, výtvarníctvo,   foto, propagačná činnosť, projekty
tel.číslo - 056/644 13 48

              0918 908 310
marianna.chvastova@zosmi.sk

Ján Hlaváč
výtvarníctvo, propagačná činnosť
výstavníctvo, foto
tel.číslo - 056/644 13 48,   0918 908 310
jan.hlavac@zosmi.sk 


Mgr. Daniela Ontkócová- MD

Mgr. Nikoleta Kačmárová

Zabezpečovanie informačných , publicistických a 

tlačových vzťahov zamestnávateľa k verejnosti a

k hromadným oznamovacím prostriedkom

Mária Tkáčová

ekologická výchova, zdravotná výchova,
prevencia kriminality a drogových závislostí, menšinová kultúra, projekty
tel.číslo - 056/644 13 48,  0918 908 310

msv@zosmi.sk    

Mgr. Dana Čičáková
ýchova k prosociálnosti, estetická výchova,projekty  

tel.číslo - 056/644 13 48,  0918 908 310
dana.cicakova@zosmi.sk

PhDr. Anna Mondoková

projekty, výchova a vzdelávanie

Vladimír Krecula  

 audiovizuálna technika, hudba, spev, foto

tel.číslo - 056/644 13 48, 0918 908 310 

vladimir.krecula@zosmi.sk 

Valéria Smerekovská

upratovačka 

Marián Červenák

vodič os.auta , údržbár

Folklórny súbor Zemplín
Ulica Štefánikova č.1285 , 071 01 Michalovce
tel.číslo - 056/642 56 03
              0907 936 313
zemplin@zemplin.org

Web: www.zemplin.org                                                            

Mgr.Patricia Buxarová
organizačná pracovníčka FS Zemplín

Marianna Koščová
krojárka

Magdaléna Filíčková 
upratovačka, práčka

 Detašované pracovisko Sobrance

Ulica Štefánikova  23 , 073 01 Sobrance
tel.číslo - 056/652 11 45

sobrance@zosmi.sk
Web: www.zosmi.sk  

Mgr. Erika Demčáková

sam.odb.pracovníčka MŠVaV , projekty
 

PhDr. Alena Timková

sam.odb.pracovníčka ZUČ, projekty





©2011-2013 Zemplínske osvetové stredisko- Michalovce
eMail: zos@zosmi.sk