Naši partneri:
Návštevnosť: TOPlist
Dnes je , meniny má
Aktuálne podujatia:
ZÓNA :D
Miesto:

okres Sobrance


Termín: 16.03.2018-30.06.2018
Herecký workshop - Mozaika - "NA SCÉNU"
Miesto:

galéria ZOS


Termín: 18.06.2018-19.06.2018
Festival rodín
Miesto:

Kasárne/Kulturpark, Košice


Termín: 26.05.2018-26.05.2018
LETNÝ KURZ NORDIC WALKING - kurz
Miesto: Vinianske jazero
Termín: máj - jún 2018-máj - jún 2018
Aktuálne výstavy:
Pripojte sa k nám:
Dokumenty zverejnené podľa novelizácie zákonov č. 40/1964, 211/2000 a iných z 9. decembra 2010, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2011.

Zobraziť:
Číslo zmluvy Zmluvná strana Predmet Zmluvy
Dohoda o zrušení Zmluvy o dielo č. 14/2018 PaedDr.Ľudmila Lakomá-Krausová Zmluva o dielo č. 14/2018
Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva č. 36/2018 Mgr.art.Miroslav Kisty Vytvorenie choreografie ľudového tanca pre DFS Zemplínik " Podpolianske rozkazovačky"
Zmluva č. 35/2018 Sára Balážová Krajska súťaž "Metamorfózy slova"-príprava a vedenie rozborového seminára
Zmluva č. 34/2018 Mgr. Jela Timková Krajska súťaž "Metamorfózy slova"-členka poroty + vedenie rozborového seminára
Zmluva č. 33/2018 PhDr. Eva Jacevičová Krajska súťaž "Metamorfózy slova"-členka poroty + vedenie rozborového seminára
Zmluva č. 32/2018 PaedDr. Mária Kuderjavá, PhD. Krajska súťaž "Metamorfózy slova"-predsedníčka poroty + vedenie rozborového seminára
Zmluva č. 31/2018 MgA.Mgr. Marica Harčariková Krajska súťaž "Metamorfózy slova"-členka poroty + vedenie rozborového seminára
Zmluva č. 30/2018 Mgr.Silvia Zubková Krajska súťaž "Metamorfózy slova"-členka poroty + vedenie rozborového seminára
Zmluva č. 29/2018 PhDr. Miroslava Lauffová Krajska súťaž "Metamorfózy slova"-členka poroty + vedenie rozborového seminára
Zmluva č. 28/2018 Mgr .Ľubica Bekéniová Krajska súťaž "Metamorfózy slova"-predsedníčka poroty + vedenie rozborového seminára
Zmluva č. 27/2018 PhDr.Miron Pukan, PhD. Krajska súťaž "Metamorfózy slova"-predseda poroty + vedenie rozborového seminára
Zmluva č. 26/2018 Mgr.Mária Kasičová Krajska súťaž "Metamorfózy slova"-členka poroty + vedenie rozborového seminára
Zmluva č. 25/2018 Mgr.Alžbeta Verešpejová , Phd. Krajska súťaž "Metamorfózy slova"-predsedníčka poroty + vedenie rozborového seminára
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku /dotácie/ v roku 2018 Mesto Michalovce , Nám.Osloboditeľov 30,07101 Michalovce Finančný príspevok pre DFS Zemplínik-Poklady z truhlice
Zmluva č. 24/2018 Pavol Hujdič Krajská súťaž Mládež spieva -člen poroty
Zmluva o dielo č. 23/2018 Gabriel Kehl - Dohoda o ukončení zmluvy Zhotovenie videozáznamu - KS Mládež spieva 2018
Zmluva č. 22/2018 Mgr. Tatiana Švajková , PhD. Krajská súťaž Mládež spieva -členka poroty
Zmluva č. 21/2018 Sára Balážová Príprava a spracovanie scénara, moderovanie KS Mládež spieva
Zmluva č. 20/2018 Ivana Solianiková Krajská súťaž Mládež spieva -členka poroty
Zmluva č. 19/2018 František Buraš Krajská súťaž Mládež spieva -člen poroty

©2011-2013 Zemplínske osvetové stredisko- Michalovce
eMail: zos@zosmi.sk