Naši partneri:
Návštevnosť: TOPlist
Dnes je , meniny má
Aktuálne podujatia:
UČÍME SA PALIČKOVAŤ - kurz
Miesto: DS Bajany
Termín: 09.09.2019-30.11.2019
Zemplínske pero 2019
Miesto: ZOS Michalovce
Termín: 26.09.2019-10.12.2019
DEŇ SRDCA - prednášky, film
Miesto: Denné centrum seniorov č.4
Termín: 21.10.2019-21.10.2019
Dotyky s umením - prednáška, prezentácia
Miesto: galéria ZOS Michalovce
Termín: 22.10.2019-22.10.2019
BEZPEČNÁ JESEŇ ŽIVOTA- prezentácia, beseda
Miesto: Klub dôchodcov Tušická Nová Ves
Termín: 24.10.2019-24.10.2019
AKO SA BRÁNIŤ DROGÁM A ZÁVISLOSTIAM
Miesto: ZŠ a SŠ v okrese MI
Termín: október - november 2019-október - november 2019
Aktuálne výstavy:
Anka Demská, Z TVORBY
Miesto: galeria ZOS Michalovce
Termín: 08.10.2019-24.10.2019
MOJA DUŠA -výstava výtvarno-remeselných prác - o.z.In
Miesto: salonik galérie ZOS Michalovce
Termín: 08.10.2019-24.10.2019
Martina Vančišinová Umenie Novej Zeme
Miesto: galéria ZOS Michalovce
Termín: 26.10.2019-15.11.2019
Pripojte sa k nám:

Folklórny súbor Zemplín

      Zriaďovateľom   FS  Zemplín je  Zemplínske osvetové  stredisko. Ako amatérske umelecké teleso pôsobí už  od roku 1957 a zameriava sa na zachovávanie tradícií,  hodnôt a na rozvíjanie umeleckých kvalít. FS        Zemplín  sa  natrvalo  zapísal do  kultúrneho     povedomia Slovákov  ako  popredný predstaviteľ ľudového umenia všetkých  slovenských regiónov,        ale  najmä  regiónu Zemplína. Je  popredným    zberateľom, archivárom, ale hlavne šíriteľom      kultúrnych hodnôt Slovenska v podobe  tanečného, hudobného, speváckeho a výtvarného umenia, čerpajúceho  z tradícii našich predkov. Cieľom   existencie tohto  telesa je zachovávanie, zveľaďovanie    a  znovuobjavovanie kultúrnych  hodnôt ľudovej   umeleckej tvorby.
      Folklórny súbor Zemplín vyvíja aj vzdelávaciu    činnosť prostredníctvom nespočetných výchovných koncertov  pre školopovinnú mládež a verejných vystúpení po celom Slovensku. Počas svojej existencie súbor vychoval 9 generácií tanečníkov, hudobníkov , spevákov a choreografov. Dôležitou súčasťou jeho činnosti je aj výchova mladých generácií ľudových umelcov prostredníctvom existencie dvoch detských umeleckých telies – FS Zemplínik a FS Zemplínček (240 detí), disponujúcich vlastnými naštudovanými umeleckými programami.
     O vysokých umeleckých kvalitách FS Zemplín svedčí aj viac ako 2 750 vystúpení doma a 1200 v zahraničí. Slovenskú republiku v podobe jej ľudovej kultúry FS Zemplín reprezentoval a jej umenie šíril v 29 štátoch na 5 kontinentoch sveta. Bohatá zberateľská činnosť a umelecký archív je neraz inšpiráciou pre popredné umelecké telesá a osobnosti umeleckého života.
     FS Zemplín je telesom mladých, telesom prekypujúcim životom mládeže, ktorá aj napriek módnym trendom a obrovskému prílivu zahraničnej kultúry udržiava a dôstojne šíri tradičné umenie slovenského národa. V súčasnosti sa FS Zemplín môže prezentovať množstvom bohatého a pestrého repertoáru zameraného na slovenského diváka, ale aj diváka zahraničného, diváka, pre ktorého je slovenská kultúra nová.©2011-2013 Zemplínske osvetové stredisko- Michalovce
eMail: zos@zosmi.sk