Naši partneri:
Návštevnosť: TOPlist
Dnes je , meniny má
Aktuálne podujatia:
680.VÝROČIE OBCE ÚBREŽ
Miesto:

Obec Úbrež si pripomína 680. výročie prvej písomnej zmienky, spojené so stretnutím rodákov. Oslavy sa uskutočnia v sobotu 26.8.2017, so začiatkom o 15.00 hod. Podujatie sa uskutoční v priestoroch ZŠ obce. Program začína Bohoslužbou, potom bude účinkovať súbor Zemplín a zábava bude pokračovať ľudovou veselicou. V nedeľu program pokračuje futbalovým zápasom.


Termín: 26.08.2017-26.08.2017
Aktuálne výstavy:
PODOBY ZEMPLÍNA, výstava k 60. výr. vzniku FS Zemplín
Miesto:

Galéria ZOS Michalovce


Termín: 16.08.2017-31.08.2017
Pripojte sa k nám:

Záujmovo - umelecká činnosť

    V systéme ZUČ majú prehliadky a súťaže podobu určitého vyvrcholenia dlhodobého snaženia. Okrem prezentačnej  funkcie sú hlavne príležitosťou konfrontovať svoje schopnosti a umelecké zručnosti s tvorbou iných. Systém súťaží ZUČ sa rokmi menil. Jeho postupovosť možno zovšeobecniť následovne:
okresné a regionálne prehliadky a súťaže sú v garancii okresných osvetových stredísk, ktoré ich zabezpečujú organizačne aj ekonomicky,
 - krajské prehliadky a súťaže sú ekonomicky zabezpečené  z rozpočtu VUC, NOC im poskytuje odbornú spoluprácu a účasť v porote,
-  hlavným garantom celoštátnych prehliadok a súťaží je Národné osvetové centrum, ktoré zodpovedá  za odbornú umeleckú úroveň a ekonomické zabezpečenie programovej a vzdelávacej  časti podujatia.

Žánre záujmovo - umeleckej činnosti :

  •      divadlo        
  •      umelecký prednes, moderovanie, rétorika      
  •      folklór, tradičná ľudová kultúra, remeslá     
  •      spev   /zborový spev /
  •      hudba  /komorná, symfonická, dychová, menšinové žánre, vybrané žánre populárnej
         hudby/
  •      literárna tvorba
  •      výtvarníctvo        
  •      fotografia, film a video        

 

 

     

     

    

     

   


©2011-2013 Zemplínske osvetové stredisko- Michalovce
eMail: zos@zosmi.sk