Naši partneri:
Návštevnosť: TOPlist
Dnes je , meniny má
Aktuálne podujatia:
Zemplínske pero 2017
Miesto:

ZOS Michalovce


Termín: 02.10.2017-15.12.2017
"Dajme im šancu " - kurz pohybových aktivít
Miesto:

galéria ZOS


Termín: 24.10.2017-03.11.2017
Návykové látky a závislosť - prezentácia
Miesto:

galéria ZOS Michalovce


Termín: 4.12.2017-4.12.2014
Aktuálne výstavy:
Vitalij Ivanovič Lyba "Duchovná inšpirácia"
Miesto:

Galéria ZOS Michalovce


Termín: 01.12.2017-20.12.2017
Pripojte sa k nám:

AMFO 2017

AMFO

 Termín uzávierky: 28. marca 2017

propozície a prihláška

 označenia

- propozície regionálnej súťaže a výstavy amatérskej fotografie okresov Michalovce a Sobrance

Charakteristika :

AMFO je najstaršia a najväčšia súťaž svojho druhu na Slovensku. Svojim charakterom – je to trojstupňová postupová (regionálna, krajská a celoštátna) súťaž a výstava amatérskej fotografie, ktorá nie je tematicky vymedzená. Súťaž sa koná v autorskej tvorbe vlastných fotografií, alebo multimediálnych prezentácií vytvorených pre vlastnú potrebu, nie pre komerčné a propagačné účely.

Poslanie:

Hlavným poslaním súťaže je vytvoriť podmienky pre porovnanie a zhodnotenie výsledkov súčasnej tvorby amatérskych fotografov na Slovensku. Verejnou prezentáciou súťažných prác na výstavách je motivovať záujem širokej verejnosti o fotografie rôzneho regionálneho pôvodu, tematického, žánrového zamerania, formálneho a technického spracovania. Súťaž napomáha rozvíjať záujmy, umeleckú kreativitu, nadanie a technické schopnosti v oblasti amatérskej fotografickej tvorby. Vytvára priestor na fotografické dokumentovanie a umelecké stvárnenie skutočnosti, na autorské vyjadrenie názorov, postojov, skúseností amatérskych fotografov, jednotlivcov i kolektívov. Spolu s ďalšími konzultáciami, diskusiami a výmenou skúseností prispieť k rozvoju amatérskej fotografie na Slovensku.

Organizátor regionálnej súťaže: Zemplínske osvetové stredisko Michalovce 

Termín vernisáže: 6.4.2017

Trvanie výstavy : do 25.4.2017

Miesto konania : galéria ZOS

Uzávierka súťaže : 24. marca 2017

 Fotografie spolu s prihláškou je potrebné do tohto termínu doručiť na dole uvedenú adresu.

Priebeh súťaže

Kategorizácia účastníkov: Do okresnej - regionálnej súťaže sa môžu zapojiť amatérski fotografi z Michalovského a Sobranského okresu. Súťaž sa člení podľa vekových a formálnych kritérií. Každý súťažiaci môže svoje diela prihlásiť do jednotlivých kategórií.

 

Skupiny súťažiacich :

I. skupina – autori do 16 rokov, súťažné kategórie:

- čiernobiela a farebná fotografia

- multimediálna prezentácia fotografií, ktoré majú jednotnú dejovú a výtvarnú líniu ( max.do 3 minút)

II. skupina – autori do 21 rokov, súťažné kategórie:

  • čiernobiela a farebná fotografia

- multimediálna prezentácia fotografií, ktoré majú jednotnú dejovú a výtvarnú líniu (max.do 3 minút)

III. skupina –autori nad 21 rokov (okrem poslucháčov a absolventov VŠ štud. odboru fotografia)

súťažné kategórie:

  • čiernobiela a farebná fotografia

  • multimediálna prezentácia fotografií, ktoré majú jednotnú dejovú a výtvarnú líniu (max.do 3 minút)

 

  Organizačné zabezpečenie a riadenie súťaže

Súťaž je    organizovaná na niekoľkých úrovniach – regionálne, krajské a celoštátne kolo. Zemplínske osvetové stredisko je organizátorom regionálneho kola.

Limit pre prihlásenie jednotlivých diel je maximálne 10 fotografií a maximálne 3 multimediálne prezentácie. Do súťaže je možné zaslať len diela, ktoré sa nezúčastnili žiadneho ročníka tejto súťaže. Z regionálnej súťaže postupujú ocenené a porotou odporučené fotografie do krajského kola.

Technické podmienky:

Formát: Pre kategórie čiernobielych a farebných fotografií je určený formát 30 x 40 cm (aj 45 cm) a jeho odvodeniny pri zachovaní rozmeru dlhšej strany; ako i štvorcový rozmer 30 x 30 cm.

Pre súťaž multimediálna prezentácia fotografií, ktoré majú jednotnú dejovú a výtvarnú líniu, je pre nosič DVD odporučený formát prehratia DVD-video, pre nosič USB kľúč a pre dátové úložiská (Uschovna, WeTransfer a i.) odporúčame formát súborov s príponou „mp4„ (kontajner), rozlíšenie max. rozsahu HDTV 1080i (1920x1080 bodov). Prezentácia nesmie presiahnuť dĺžku 3 minút, na jej začiatku musí byť uvedený titulok s názvom diela a menom autora, na záver treba uviesť titulok KONIEC.

Identifikačné údaje: Na rube každej fotografie musí byť v pravom dolnom rohu na štítku uvedené: meno, priezvisko, adresa a vek autora, e - mailová adresa, názov fotografie, rok jej vzniku, súťažná skupina a kategória, sídlo regionálneho osvetového strediska. (Štítky sú súčasťou propozícií, v prílohe). Informácie nesmú byť na prednej strane fotografie. Tieto údaje musí obsahovať aj obal nosiča multimediálnej prezentácie; samotný nosič musí byť označený menom autora a názvom prezentácie.

Prihláška: K súťažným prácam je potrebné priložiť čitateľne a dôsledne vyplnenú prihlášku a uvedené údaje potvrdiť podpisom.

Propozície regionálneho i krajského kola súťaže amatérskej fotografie sa riadia propozíciami 44. ročníka celoštátnej súťaže AMFO 2016, ktoré sú zverejnené na stránke: http://www.nocka.sk/osvetova-cinnost/propozicie/2016/amfo

Kontakt:

Marianna Chvastová, ZOS Michalovce 071 01, Gorkého 1

marianna.chvastova@zosmi.sk, www.zosmi.sk

 

 

 

 

 


©2011-2013 Zemplínske osvetové stredisko- Michalovce
eMail: zos@zosmi.sk